Wanneer u een hulpvraag heeft, zal er eerst kort een telefonische intake zijn. Na deze telefonische intake wordt een vragenlijst opgestuurd, die ingevuld dient te worden voor aanvang van het consult. In deze vragenlijst wordt ingegaan op het verleden van uw hond en worden er vragen gesteld over het gedrag van uw hond. De vragenlijst verschaft veel informatie over uw hond, waar zowel u als ik voordeel van ondervinden tijdens het consult. Aanvullend wordt vaak gevraagd naar beeldmateriaal, om meer informatie te verkrijgen van bepaalde gedragingen.

Tijdens het consult wordt dieper ingegaan op bepaald gedrag, om zodoende het probleem dat u ervaart zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen. Gedurende dit consult, dat ongeveer 1,5 uur duurt, wordt een diagnose gesteld en wordt een behandelplan opgesteld. Na afloop van het consult wordt een uitgebreid verslag opgestuurd naar zowel eigenaar als naar de dierenarts. De rapportage bestaat uit een samenvatting van ons consult, de diagnose en het behandelplan. Gedurende 3 maanden na het consult onderhouden we telefonisch of per e-mail contact om de vooruitgang te bespreken.

De vergoeding voor een consult inclusief opvolging per telefoon of e-mail bedraagt €170,- excl. BTW. De reiskosten bedragen €0,35 per kilometer.
Indien er een vervolgconsult gewenst is, bedraagt de vergoeding hiervoor €40,- per 30 minuten excl. BTW.