Huisdieren maken mensen blij. Een huisdier is een verrijking in het leven van zowel mens als dier. Eigenaren hebben vaak een hele hechte band met hun huisdier. Een hond wordt niet zomaar regelmatig gezien als een waardig lid van het gezin.

In sommige gevallen kan een eigenaar een hulpvraag hebben, omdat de hond gedrag vertoont dat als ongewenst wordt ervaren. Voor het merendeel van de problemen is een oplossing, maar daar is een adequate diagnose voor nodig, evenals een praktisch haalbaar behandelplan. Doordat bewezen onderzoeken de basis zijn voor de diagnose en het behandelplan, wordt een hoge mate van succes verwacht tijdens gedragsconsulten. Het commitment van de eigenaar speelt hierbij een cruciale rol.
U kunt van mij verwachten dat ik mijn praktijkervaringen combineer met de kennis die ik heb opgedaan vanuit het postgraduaat én dat ik up to date te blijf door middel van bijscholingen. Gecombineerd met uw commitment gaan we er samen voor zorgen dat uw gezinslid ook weer braaf wordt!

Bewezen onderzoeken zijn de basis voor de diagnose en het behandelplan